Videa

4. 7. 2019 Litvínov – Janov, poslední představení projektu

4. Juli 2019 Litvínov – Janov, die letzte Präsentation des Projekts

 

12. 9. 2018 Zschocken Grundschule u Zwickau

Děti zazpívali hercům Docela velkého divadla písničku. Video jsme bohužel nemohli z důvodu GDPR zveřejnit, tak alespoň ve formátu mp3.

12. September 2018 Zschocken Grundschule Zwickau

Die Kinder haben den Schauspielern des “Ziemlich großen Theaters“ ein Lied vorgesungen. Eine Videoaufnahme durfte aus Datenschutzgründen nicht erstellt werden; zumindest liegt hierüber eine Audiodatei im Mp3-Format vor.

 

28. 5. 2018 Pauschwitz – Kuckau

 

19. 12. 2017 – Burgstadt

 

20. září 2016 – Docela velké divadlo Litvínov
první představení projektu
ZEMĚ*VODA*VZDUCH – ERDE*WASSER*LUFT

20. September 2016 – Das Ziemlch Große Theather Litvínov
die erste Vorstellung des Projektes
ZEMĚ*VODA*VZDUCH – ERDE*WASSER*LUFT

 

 Reportáž Televize Mistral
o představení POPLACH V POHÁDKOVÉM LESE
projektu ZEMĚ*VODA*VZDUCH – ERDE*WASSER*LUFT

Reportage das Fernsehen Mistral
über die Vorstellung Alarm im Märchenwald
ZEMĚ*VODA*VZDUCH – ERDE*WASSER*LUFT

Televize Mistral natočila reportáž o evropském projektu Země*Voda*Vzduch – Erde*Wasser*Luft, který v rámci programu Cíl 2 – Ahoj sousede! připravilo Docela velké divadlo Litvínov a Soziokulturelles Zentrum Alte Brauerei e.V. Annaberg Buchholz. A tady je malá ukázka….

Das Fernsehen Mistral hat eine Reportage über das europäische Projekt Země*Voda*Vzduch – Erde*Wasser*Luft gedreht, dass  im Rahmen des Programms: Ziel 2 – Hallo, Nachbar!, das Ziemlich Große Theater Litvinov und Soziokulturelles Zentrum Alte Brauerei e.V. Annaberg -Buchholz vorbereitete. Und hier ist ein kleines Beispiel ….

Trailer k inscenaci
POPLACH V POHÁDKOVÉM LESE.
Nastudováno v rámci evropského projektu
ZEMĚ*VODA*VZDUCH – ERDE*WASSER*LUFT

Trailer zur Inszenation
ALARM IM MÄRCHENWALD.
Eingeübt im Rahmen des europäischen Projektes
ZEMĚ*VODA*VZDUCH – ERDE*WASSER*LUFT

 

Umění a odpadky. V Annabergu to patří k sobě.
V pozitivním smyslu slova. Podívejte se sami.
Reportáž z prvního představení v německém Annabergu 26.10.2016.
ZEMĚ*VODA*VZDUCH – ERDE*WASSER*LUFT

Kunst und Müll. In Annaberg gehört das zusammen! .
Im positiven Sinne. Seht sel… .
Reportage der ersten Vorstellung in Annaberg 26.10.2016
ZEMĚ*VODA*VZDUCH – ERDE*WASSER*LUFT