O projektu | Über das Projekt

vlajka_ceske_republiky

Dne 1. září 2016 spustilo občanské sdružení Docela velké divadlo, spolu s německým partnerským sdružením Sozialkultur Altebrauerei Annaberg Buchholz, evropský českoněmecký ekologický pohádkový projekt ZEMĚ*VODA*VZDUCH – ERDE*WASSER*LUFT. Zkoušky jsou v plném proudu a dekorace a kostýmy jsou před dokončením.
Základní a mateřské školy, ústavy sociální péče, dětské domovy a obce v Euroregionu Krušnohoří, které mají o pohádkové představení s interaktivním programem zájem, se na nás mohou obrátit telefonicky 476 752 487, 778 094 093 nebo e-mailem na docelavelkedivadlo@gmail.com

nemecka_vlajka

Am 1. September 2016 hat das Bürgerverein Docela velké divadlo zusammen mit dem deutschen Partnerverein Sozialkultur Altebrauerei Annaberg Buchholz mit einem europäischen deutschtschechischen ekologischen Märchenprojekt ZEMĚ*VODA*VZDUCH – ERDE*WASSER*LUFT begonnen. Die Proben sind am laufen und die Dekorationen und Kostüme sind kurz vor der Fertigstellung.
Grundschulen und Kindergärten, Anrichtungen, Kinderhäuser und Gemeinden im Euroregion Erzgebirge, die um die Märchenvorstellung mit dem interaktiven Programm Interesse weisen, können sich an uns telephonisch wenden unter der tel. Nr. 00 420 476 752 487, 00 420 778 094 093  oder per Email docelavelkedivadlo@gmail.com